پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷

لطفا پا توی کفش خانواده‌ها نکنید

۹ بازديد

اولین قانونی که شما و همسرتان در تلخ‌ترین لحظات زندگی مشترک‌تان باید به آن پایبند باشید، قانون «منع توهین» است.

نه شما و نه شریک زندگی‌تان، حتی در بدترین لحظات و در اوج عصبانیت هم حق ندارید به خانواده های هم توهین کنید و از بدگویی به خانواده به عنوان راهی برای کنترل شریک زندگی یا انتقام گرفتن از او استفاده کنید.

اگر همسرتان با شما بد حرف زده، چرا باید همه حرف‌های ناخوشایندی که مادرش قبلا به شما زده بود را به رخش بکشید و در آخر هم بگویید «تو هم بچه همان مادری!»، مگر در همه روزهایی که شریک زندگی‌تان خوشایند‌ترین جملات را در مقابل‌تان به زبان می‌آورد به او یادآوری می‌کنید که خوب حرف زدن و مهربانی کردن را از چه کسی یاد گرفته است؟؟

پس به‌خاطر عصبانیت، حرفی را نزنید که حرمت‌ها را از بین ببرد و شکافی را میان شما ایجاد کند که بعدا از پس ترمیم کردنش برنیایید .

ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ روانی ﭼﯿﺴت؟

۶ بازديد

بسیاری از ما ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻢ می آوریم، درواقع دچار ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ هستیم اما ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎ، ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ، نور ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﻭﺭﺯﺵ، ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻭ غیره.. ناخودآگاه ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ می زنیم ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ می گیریم .

ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ :
١ - ﺧﻮﺍﺏ
٢ - غذاى ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ
٣ - ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
٤ - ﺗﻔﺮﯾﺢ
٥ - ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ
٦ - ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻧﻮﺭﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ و ...

ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺳﺖ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻌﯽ می کنیم از دیگران، ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﮐﻨﯿﻢ .

معمولا ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ و ﭼﻬﺎﺭ نوع ﺭﻓﺘﺎﺭ را شامل می شود:

١ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻇﺎﻟﻢ: ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎ تهدید و ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻭ ﺗﺮﺳاندن دیگران ﻭ رفتارهای پرخاشگرانه ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ می گیرﻧﺪ .

٢ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻈﻠﻮﻡ: ﺑﺎ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭدﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ گفتن ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ها و ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﻬﺎی خود، ﻣﺎ ﺭا ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ می کنند و در پایان می گویند: ﺳﺒﮏ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ تو ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ .
هدف ﺍﯾن افراد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﻤﮏ گرﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ. زیرا ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼه ﺑﮕویید، آنها ﮐﺎﺭ ﺧﻮد را خواهند کرد و ﻓقط می ﺨﻮﺍهند ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊی خود را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﺷﻤﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ کنند .

٣ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏرﻏﺮﻭ: ﺑﺎ ﻧﻖ ﺯﺩﻥ، ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﯿﺮﯼ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩﻥ، ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ می کنند ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﻢ نظیر ﺩﻭ گروه ﻗﺒﻠﯽ بسیار است .

٤ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺰﻭﯼ: ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊی هستند ﻭ معمولاً ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﻭ ﻣﯿ ﺘﻮانند ﺑﺰﻧند. ﻗﻬﺮ می کنند ﻭ سکوت می کنند ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ می ﺨﻮاهند ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ کنند ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﮕﯿﺮند.

آیا سایت همسریابی می تواند روش مناسبی برای انتخاب همسر در ازدواج باشد؟

۶ بازديد
در مورد این سوال می توان پاسخ‌های متفاوتی دارد ،به علت اینکه پاسخ‌ها متفاوت خواهد بود بستگی به شرایطی دارد که به عنوان پیش زمینه این چنین انتخابی می تواند قرار بگیرد.
در صورتی که نظارت کامل از طریق نهادهای ذیربط بر فعالیت چنین سایت هایی وجود داشته باشد ونیز تایید هویت به طور دقیق انجام بگیرد تا امکان کلاهبرداری ها و شیادی ها گرفته شود و به طور کلی هر کسی که دلش میخواهد نتواند در ان سایت ها عضو گردد و البته مهم تر از همه اینها آموزش های روانشناسانه و مشاوره‌های کارشناسانه به هنگام فعالیت در این سایت ها از طریق خود این سایت ها به طور دقیق انجام بگیرد و البته روند آگاه سازی به شکلی که هر کسی که در این سایت ها به قصد ازدواج ثبت نام میکند بداند که سایت همسریابی تنها مهم نیست برای معرفی و آشنایی و نه اینکه انتخاب همسر به طور تام و تمام در آن انجام بگیرد بلکه باید قسمت اعظم روند آشنایی و علاقه مندی در دنیای واقعی انجام بگیرد می توان امید داشت که شاید استفاده از سایت‌همسریابی مفید باشد،اما با نبود هر یک از این فاکتورهایی که بیان شد که البته می توان آنها را به صورت ریز تر و دقیق تر نیز مورد موشکافی قرار داد باید به عرض شما برسانم که استفاده از چنین سایتهایی نه تنها کمکی به شما در روند همسریابی و انتخاب همسر شما نخواهد کرد بلکه می تواند و البته قابلیت فراوانی دارد که شما را در روند نامناسبی قرار دهد به گونه ای که نه تنها موفق به انتخاب همسر از فضای مجازی نیز نشوید بلکه حتی در دنیای واقعی نیست نتوانید ازدواج کنید و شاید اگر هم ازدواج نمایید ازدواج ناموفقی خواهید داشت و به جدایی و یا حداقل اختلافات اساسی خواهد انجامید.
کارشناسان بسیاری هشدار داده اند که استفاده از سایت همسریابی برای ازدواج به علت ناآگاهانه وارد شدن اغلب افراد می تواند بسیار مضر باشد اما بیان این نکته لازم است که استفاده از فناوری به امکانات جدید هیچ‌گاه به خودی خود نمی تواند مشکل ساز باشد بلکه عدم نگاه جامع و البته سود محوری که این چه سایت هایی نسبت به مقوله ازدواج دارند باعث شده است که تنها و تنها جذب مخاطب و کاربر برای آنها در درجه اول اهمیت باشد و چندان برای آنها اهمیتی نداشته باشد که ازدواج شما چه سرانجامی خواهد یافت و یا حتی برای آنها اهمیتی ندارد که چه اندازه کلاهبرداریها و فریب کاری های و رذایل فردی و اجتماعی در این سایت ها و از طریق آنها می تواند رخ بدهد.
شاید در ازدواج موقت و صیغه یابی آگاهی چندان مورد نیاز نباشد اما یقیناً برای ازدواج دائم این مورد بسیار اساسی است مطمئن باشید که شما هیچگاه در سایت همسریابی نمی‌توانید انتخاب راحت و آسان و کاملی داشته باشید اینکه در این سایت‌ها اشاره می‌کنند که این سایت ها فقط نقش معرف را دارند اما چه کسی است که نداند آدمی اول دل برده می گردد و سپس به دنبال توجیه دلبردگی خود خواهد رفت و واقعیت این است که چندان اهمیتی ندارد که شما در فضای واقعی واقعی آن کسی هستید که در فضای مجازی نشان دادید یا نه بلکه بعد از ازدواج و گذشتن مدتی از زندگی متوجه خواهید شد که چه اشتباه بزرگی انجام داده اید.

تغییرات کوچک عاشقانه

۱۲ بازديد
کافیست توی اتاقتان جای میز تحریرتان را با تخت عوض کنید
حس خوب تغییری را که دارید مثل وقتی است که یک قاب جدید برای گوشی تان می خرید
اصلا خیلی هم نباید این حس خوب برای آدم خرج بردارد
کافیست نایلونی که روی کنترل تلویزیونتان کشیده اید را عوض کنید ، به شما قول می دهم تا یک هفته موقع دیدن تلویزیون حس خوبی دارید
کفش های کتانی تان را یکجا بکنید توی ماشین لباسشویی
با پنبه و الکل بیفتید به جان لپتاب تان و خوشحال باشید
مثلا ما چهارتایی وقتی می شینیم توی ماشین هلک و هلک میزنیم می رویم جاده ی شمال چه اتفاقی می افتد که حالمان خوب میشود ، همان چهار تایی که اینجا توی یک خانه با هم زندگی می کنیم
ما آدم ها زنده ایم به همین تغییر ها ، و این هم یک نیاز است ، مثل آب ، غذا و معشوقه
دو تا تیر و تخته را که جا بجا کنید می شود تعویض دکوراسیون نه تغییر اتاق
مسافرت که می روید خانه و زندگیتان را از ریشه نکنده اید ببرید
کتانی تان را که می شورید همان کتانی قبلی است
و تلویزیون تان همان تلویزیون است
لطفا هروقت رابطه تان نیاز به تغییر داشت بزنید تیر و تخته ها را جابجا کنید
رستوران همیشگی تان را عوض کنید
به جای پیامک دادن مدام تلفن بزنید
بجای عزیزم بگویید گلم
دکوراسیون رابطه تان را عوض کنید اما طرف تان را عوض نکنید
لطفا عشقتان را از حالتی به حالت دیگر تغییر دهید ، نه از آدمی به آدم دیگر .

انتخاب عاقلانه و شیدایی عاشقانه در سایت همسریابی شیدایی

۲۸ بازديد
میتوان انتخاب همسر را به عنوان یکی از سخت ترین انتخاب های انسان در تمام طول زندگی دانست.
در زمینه انتخاب همسر بسیار سخنانی زده شده و زنده خواهد شد اما مهم این است که ما بدانیم که چگونه معیارهای خویش را بشناسیم و بر اساس ملاک‌ها و معیارهای که خودمان در نظر خویش به آنها دست یافته ایم و آنها را مناسب احوال خویش می دانیم بتوانیم به امر همسریابی بپردازیم و ازدواج خویش عشق بیافرینیم.
آن گونه که سخن از عشق می رود انسان همیشه چیزی دست نیافتنی را در تصور خویش خلق می نماید اما باید این نکته را همیشه یادآوری کنیم برای خویش. عشق واقعی در بستری از آگاهی و معرفت شکل خواهد گرفت و اگر عشق بی ملاحظه کردید حتماً از معرفت و آگاهی نسبت به آن بپرسید و اگر آن را خالی از معرفت و آگاهی دیدی مطمئن باشید که عشق کلام مناسبی بر بیان آن احساس نیست بلکه میل زودگذر است که احتمالاً در صورت نداشتن آگاهی تبدیل به نقیض خود خواهد شد.
اکنون بپردازیم به فلسفه که می‌تواند عشق می آفریند و عشق که محصول آن راهی است که در آن آگاهی وجود دارد و این آگاهی بخشی از شناخت خود انسان نسبت به خود و خویشتن خویش باز می‌گردد و این گونه است که بهتر می بینیم برای استفاده از حریم مناسب عشق بهترین راه ازدواج آگاهانه برملا آن چیزی است که ما آن را انتخاب عاقلانه و زندگی عاشقانه نام نهاده ایم. اگر سایت همسریابی شیدایی توانسته باشد ترین امر خود را موفق و موید ببیند ما را بس است که توانسته باشیم آگاهی‌بخشی را در امر ازدواج نهادینه کنیم و سایت همسریابی را به عنوان ملاک و معیار خوبی برای یک ازدواج آسان در انتخاب اصلح داشته باشیم
سایت همسریابی شیدایی

سایت ازدواج

همسریابی موقت

سیقه

صیقه

صیغه یابی
http://samipatogh.ir/

همسریابی موقت
http://yekkamand.ir/

همسریابی موقت
http://yekkamand.ir/

صیغه یابی
http://www.v55.ir/

چگونه می‌توان اضطراب جدایی را کاهش داد؟

۱۵ بازديد

 

 
 
بیعی است که کودک شما در هنگام خداحافظی احساس اضطراب کند. گرچه این مشکل می‌تواند گاهی بسیار دشوار باشد، اما اضطراب جدایی مرحله‌ای طبیعی در رشد و پیشرفت است. با کسب آگاهی و به‌کارگیری استراتژی‌های مقابله، می‌توان با این اختلال مبارزه کرد.
 

اختلال اضطراب جدایی 

 

فرادید| طبیعی است که کودک شما در هنگام خداحافظی احساس اضطراب کند. گرچه این مشکل می‌تواند گاهی بسیار دشوار باشد، اما اضطراب جدایی مرحله‌ای طبیعی در رشد و پیشرفت است.

 

با کسب آگاهی و به‌کارگیری استراتژی‌های مقابله، می‌توان با این اختلال مبارزه کرد. بدین ترتیب به‌مرور زمان و با رشد کودک این مشکل نیز برطرف می‌شود. اما اگر این اضطراب پایدار باشد و مانع مدرسه رفتن و دیگر فعالیت‌های کودک شود، می‌توان گفت فرزندتان به اختلال اضطراب جدایی مبتلا است. این اختلال نیاز به درمان تخصصی دارد، اما والدین برای کاهش ترس فرزندان و ایجاد حس امنیت در او کارهای زیادی می‌توانند انجام دهند.

 

چه زمان اضطراب جدایی در کودک  طبیعی است؟

در اوایل دوران کودکی گریه، کج‌خلقی یا چسبیدن به والدین واکنش‌هایی طبیعی به جدایی محسوب می‌شوند. اضطراب جدایی ممکن است قبل از تولد یک‌سالگی کودک آغاز شود و تا چهارسالگی ادامه پیدا کند، اما شدت و زمان اضطراب جدایی در هر کودک متفاوت است. اندکی نگرانی در ترک کردن پدر و مادر طبیعی است، حتی اگر کودک بزرگ‌تر شده باشد. می‌توانید با صبر و حوصله و با تعیین محدودیت‌هایی قاطع اضطراب کودک را کمتر کنید.

 

اما برخی کودکان اضطرابی را تجربه می‌کنند که حتی با تلاش‌های والدین هم از بین نمی‌رود. این کودکان حتی در سال‌های اولیه مدرسه نیز از تداوم یا تکرار اضطراب جدایی رنج می‌برند. اگر این اضطراب آن‌قدر شدید باشد که با فعالیت‌های عادی مانند مدرسه رفتن و برقراری ارتباط با دوست‌ها اختلال ایجاد کند و ماه‌ها به درازا بکشد، می‌توان گفت با مشکلی جدی روبرو هستیم: اختلال اضطراب جدایی.

 

بهبود اضطراب جدایی "طبیعی"

 در کودکان مبتلا به اضطراب جدایی طبیعی، می‌توانید راه‌های زیر را برای بهبود اضطراب در کودک امتحان کنید:

 

تمرین جدایی: در ابتدا کودک را برای مدت‌های کوتاه با فرد دیگری تنها بگذارید.

 جدایی‌ها را بعد از خواب یا غذا دادن به کودک برنامه‌ریزی کنید: هنگامی‌که کودکان خسته یا گرسنه هستند، بیشترین میزان حساسیت یا آسیب‌پذیری نسبت به جدایی را دارند.

 یک عادت خداحافظی ایجاد کنید: این عادت می‌تواند به‌سادگی یک دست تکان دادن از پنجره یا بوسه خداحافظی باشد، اما همین عادت ساده سبب ایجاد قوت قلب در کودک می‌شود.

 تا حد ممکن کودک را در فضای آشنا قرار دهید و یا محیط‌های جدید را برایش خودمانی کنید: برای مراقبت از کودک یک پرستار استخدام کنید تا به خانه‌تان بیاید. اگر کودک خارج از خانه قرار دارد، اجازه دهید اسباب‌بازی یا شی‌ء ای را از خانه با خود بیاورد.

 تا حد ممکن پرستار کودک را تغییر ندهید: اگر پرستار کودک استخدام می‌کنید، سعی کنید او را نگاه‌دارید و پرستار کودک را عوض نکنید.

 بدون هیاهو کودک را ترک کنید: به کودکتان بگویید که دارید او را ترک می‌کنید و به‌زودی بازمی‌گردید. سپس بروید و معطل نکنید.

 فیلم‌های ترسناک را ممنوع کنید: اگر کودک برنامه‌های تلویزیونی ترسناک نگاه نکند، احتمال اینکه بترسد کمتر است.

 تسلیم نشوید: به کودک اطمینان خاطر دهید که اتفاقی برایش نمی‌افتد.

 

علائم اختلال اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی یک مرحله عادی در رشد و نمو کودک نیست، بلکه یک مشکل عاطفی جدی است که در آن کودک در حین جدایی از والدین دچار استرس شدید می‌شود. اما ازآنجاکه اضطراب جدایی عادی و اختلال اضطراب جدایی علائم مشابه زیادی دارند، ممکن است تشخیص مشکل جدی کودک سخت باشد. تفاوت اصلی میان این دو اضطراب شدت ترس کودک است که آیا او را از ادامه فعالیت‌های عادی بازمی‌دارد یا خیر. کودکان مبتلا به این اختلال ممکن است حتی بافکر جدایی از والدین تحریک شوند و یا ممکن است از بیماری شکایت کنند و از رفتن به مدرسه و بازی با دوستان امتناع کنند.

 

علائم رایج: نگرانی و ترس

کودکان مبتلا به این اختلال مدام احساس نگرانی و ترس می‌کنند. اکثر کودکان یکی یا چند مورد از موارد زیر را تجربه می‌کنند:

 

اتفاق وحشتناکی برای یکی از عزیزان می‌افتد: یکی از رایج‌ترین ترس‌های این کودکان از دست دادن عزیزان یا آسیب دیدن آن‌هاست. مثلاً کودک دائماً نگران مریض شدن یا آسیب دیدن یکی از والدینش است.

 نگران‌اند که یک رویداد غیرمنتظره منجر به جدایی دائم شود: کودکان مبتلا به این اختلال می‌ترسند که در صورت جدایی از والدین اتفاقی بیفتد که آن‌ها را برای همیشه جدا نگاه دارد. مثلاً نگران دزدیده شدن یا گم‌شدن عزیزانشان هستند.

 کابوس جدایی: این کودکان معمولاً درباره ترس‌هایشان کابوس می‌بینند.

 

اختلال اضطراب جدایی

 

 

امتناع و بیماری

اختلال اضطراب جدایی مانع فعالیت‌های عادی کودک می‌شود. این کودکان معمولاً:

 

امتناع از رفتن به مدرسه: این کودک ممکن است ترس غیرمعقولی از رفتن به مدرسه داشته باشد و تقریباً هر کاری می‌کند تا در خانه بماند.

 بی‌میلی به خوابیدن: اختلال اضطراب جدایی ممکن است در این کودکان ایجاد بی‌خوابی کند؛ یا به دلیل ترس از تنها ماندن و یا به دلیل کابوس‌های جدایی.

 شکایت از بیماری‌های جسمی مانند سردرد و دل‌درد: این کودکان قبل یا هنگام دچار شدن به اختلال از بیماری و درد شکایت می‌کنند.

 چسبیدن به والدین یا پرستار: کودکانِ درگیر با این مشکل ممکن است در تمام نقاط خانه شما را دنبال کنند و اگر بخواهید از خانه خارج شوید دست و پای شما را بگیرند.

 

علل شایع

اختلال اضطراب جدایی ناشی از حس عدم امنیت در کودک است. به دنبال تمام دلایل و عللی باشید که تعادل دنیای فرزندتان را از بین برده یا در او حس ناامنی ایجاد کرده است. اگر بتوانید علت اصلی و ریشه‌ای را پیدا کنید، یک گام در کمک به کودکتان جلوتر خواهید بود. موارد زیر علل اصلی وقوع اختلال اضطراب جدایی در کودکان هستند:

 

تغییر در محیط: در کودکان مستعد ابتلا به این اختلال، ممکن است تغییر در محیط (مانند خانه و مدرسه) اختلال اضطراب جدایی ایجاد کند.

 استرس: موقعیت‌های استرس‌زا مانند تغییر مدرسه یا از دست دادن یکی از عزیزان یا حیوان خانگی، می‌تواند سبب بروز این اختلال شود.

 والدین بسیار محافظه‌کار: در برخی موارد اختلال اضطراب جدایی ممکن است نشانه‌ای از اضطراب خود والدین باشد. کودکان و والدین می‌توانند خیلی راحت اضطراب خود را به یکدیگر منتقل کنند.

 

کمک به کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی

می‌توانید با ایجاد حس امنیت برای کودک به او کمک کنید. همدردی و دلسوزی سایر اعضای خانواده سبب می‌شود کودک احساس راحتی بیشتری کند. همچنین ایجاد تغییرات در مدرسه نیز علائم کودک را کاهش می‌دهد. حتی اگر تلاش‌های شما مشکل را به‌طور کامل حل نکند، بدون شک همدلی با کودک شرایط را بهبود می‌بخشد.

 

نکاتی برای مقابله با اضطراب جدایی

 کسب اطلاعات درباره این اختلال: اگر بدانید این اختلال چه تجربه‌ای در کودکتان ایجاد می‌کند، بهتر می‌توانید در بهبود بیماری به او کمک کنید.

 به احساسات کودکتان توجه کنید: برای کودکی که احساس انزوا و تنهایی می‌کند، توجه و درک والدین و اطرافیان می‌تواند اثر شفادهنده‌ای داشته باشد.

 صحبت درباره این مشکل: بهتر است شرایطی ایجاد شود که کودک درباره احساسات و ترس‌هایش راحت حرف بزند. با کودک همدلی کنید، و همزمان به‌آرامی یادآور شوید که از جدایی قبلی جان سالم به در برد.

 مشکلات جدایی را پیش‌بینی کنید: برای شرایط اضطراب‌آور مانند رفتن به مدرسه آماده‌باشید. اگر کودک در جدایی از یک والد مشکل کمتری دارد، او را مسئول بردن کودک به مدرسه کنید.

 

کمک به ایجاد امنیت در کودک

الگوی ثابتی برای هرروز ایجاد کنید: اهمیت پیش‌بینی پذیری کودکان مبتلا به مشکل اضطراب جدایی را دست‌کم نگیرید. اگر قرار است برنامه روزانه خانواده تغییر کند، درباره آن از قبل با فرزندتان صحبت کنید.

 

محدودیت ایجاد کنید: فرزندتان باید بداند همزمان بااینکه احساساتش را درک می‌کنید، در خانه قوانینی حاکم است که همه باید آن را رعایت کنند.

 به کودک حق انتخاب بدهید: اگر کودک حق انتخاب داشته باشد یا تا حدی در فعالیت و تصمیمات بزرگ‌سالان دخیل باشد، احساس امنیت و راحتی بیشتری می‌کند.

 

اختلال اضطراب جدایی

 

 

توصیه‌هایی برای مستقل کردن کودک

 

 در حین جدایی آرام باشید: اگر فرزندتان خونسردی شما را ببیند، احتمال بیشتری دارد که او نیز آرام باشد.

از مشارکت کودک در فعالیت‌ها حمایت کنید: کودک را به شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و فیزیکی سالم تشویق کنید.

 کودکی که در مدرسه غیبت کرده را هر چه سریع‌تر به مدرسه بازگردانید: حتی اگر شده کودک را برای چند ساعت در روز به مدرسه ببرید. کودک باید بفهمد که در طی جدایی اتفاقی برای خودش یا عزیزانش نمی‌افتد. در این صورت احتمال از بین رفتن علائم اختلال بیشتر می‌شود.

 از تلاش‌های فرزندتان ستایش کنید: از کوچک‌ترین بهانه‌ها (خوابیدن به‌موقع، مره خوب در مدرسه) برای تعریف و تمجید از کودک استفاده کنید. این کار حس مثبت در کودک را تقویت می‌کند.

 

چه زمان باید از متخصصان کمک گرفت؟

آگاهی و صبر شما در کمک به کودک ضروری است. اما ممکن است برخی کودکان نیاز به کمک تخصصی داشته باشند. برای تصمیم‌گیری در این مورد چشمتان به "چراغ‌قرمز" یا علائم شدید و هشداردهنده باشد. اگر تلاشتان برای کاهش علائم کودک کارساز نبود، باید به یک متخصص بهداشت روان مراجعه کنید.

 

درمان

روان‌پزشکان و روانشناسان کودک می‌توانند در تشخیص و درمان بیماری به شما و کودکتان کمک کنند. به یاد داشته باشید که کودمان مبتلا به این اختلال مدام از دردهای فیزیکی شکایت می‌کنند که شاید نیاز به ارزیابی پزشکی داشته باشد.

 

روان‌درمانی: جلسات روان‌درمانی مکانی امن برای کودک شما فراهم می‌کند تا احساساتش را بروز دهد. داشتن فرد متخصصی که با کودک همدردی کند و او را در جهت درک اضطرابش قرار دهد، درمان مؤثری خواهد بود.

 بازی‌درمانی: استفاده درمانی از بازی شیوه‌ای رایج و مؤثر برای وادار کردن کودک در ابراز احساساتش است.

 مشاوره برای خانواده: مشاوره خانواده به کودک کمک می‌کند تا با افکار اضطراب‌آور مقابله کند و والدین نیز در آموزش مهارت‌های مقابله‌ای به کودک مهارت پیدا کنند.

 مصرف دارو: ممکن است برخی موارد شدید اختلال اضطراب جدایی با دارو درمان شوند. البته این راه باید در کنار دیگر راه‌های درمانی باشد.منبع : فرادید

سایت همسریابی آری یا نه؟؟؟؟؟

۲۲ بازديد

سایت همسریابی آری یا نه؟؟؟؟؟

ز آنجایی که سایتهای همسریابی شیوع بسیار گسترده‌ای در جامعه یافته اند، قصد دارم تا کمی به آسیب شناسی چنین فضاهایی بپردازم.

معمولاً در سایت‌های همسریابی پسران و مردانی که ثبت نام میکنند با نیت ازدواج پا به عرصه ثبت نام در چنین سایت هایی نمی گذارند و البته بیشتر برایشان جنبه تفریح و بازی و گاهی نیز برای ارضاء مطامع زیاده خواهانه خویش در این فضا حضور دارند البته انکار نمی کنم که احتمالاً هستند کسانی از مردان و پسران که در این فضاها به دنبال همسر مناسب خویش هستند اما انگار در جامعه امروز ایران برای مردان بیشتر از ازدواج و تشکیل خانواده و انتخاب یک همسر مناسب خوشگذرانی و هوسرانی در اولویت قرار گرفته است.

البته مراجعه بانوان و دختر های محترم به این سایت های معمولاً از روی نیت ازدواج می باشد اما به نظر شما اگر در جایی نقطه مقابل شما دید خوبی نسبت به این امر نداشته باشد و بیشتر دنبال دوست یابی و تفریح در چنین سایت‌های باشد آیا اعتمادی در طرف مقابل به جا خواهد ماند تا از آن معدود مردانی که برای ازدواج و همسریابی به سایت همسریابی مراجعه کردند نیز آنگونه مورد قضاوت قرار نگیرند.

طبیعتاً در یک سایتی که نزدیک به بیش از نیم میلیون کاربر دارد و  برای ازدواج اعلام آمادگی کرده‌اند آیا نباید نرخ ازدواج ثبت شده بسیار بالا باشد پس چرا این امر روی نمی دهد جواب بسیار ساده است دخترانمان اعتماد خویش را از دست داده اند و پسرانمان هم بیشتر نیت مناسبی ندارند.

از آنجایی که هر انسانی با هر اسمی می توانند در این سایت های همسریابی ثبت نام کند معمولاً این امر موجب می شود تا بدون اینکه احراز هویت درستی صورت بگیرد هر کس با هر ادعا و هر نامی در این سایت ها ثبت نام کرده و هر گونه که دلش می‌خواهد عمل کند و این خود موجب از بین رفتن اعتماد متقابل در بین زن و مرد در جامعه ما خواهد شد.

بهتر است به این مسئله از زاویه دیگری نگاه کنیم از آنجایی که هیچ یک از طرفین از احراز هویت واقعی طرف مقابل آگاه نمی باشند و مهمتر از آن هنوز خود واقعی خویش را با هویت خویش آشکار نکردند میتوانند به هر نوعی مشغول فریب طرف مقابل باشند معین یعنی عدم اعتماد متقابل در یک فضای اینترنتی.

برخلاف بسیاری اینجانب فکر می‌کنند که فضای مجازی و اینترنت تفاوت چندانی با فضای حقیقی ندارد و بازخوردهای آن در فضای حقیقی و در زندگی روزمره ما قابل مشاهده خواهد بود و به نظر من اینجا بی اعتمادی که به وجود می آید خود باعث کاهش ازدواج خواهد شد. این یعنی دقیقاً سایت همسریابی که باید بهترین مکان برای ازدواج به انتخاب همسر باشد و رسالت وجودی آن بسط و گسترش ازدواج است دقیقاً نقطه عکس خود را بازتولید می‌کند.

اما اگر نظارت دولت بر روی چنین سایتهایی مثلاً از ناحیه وزارت ورزش و جوانان با مجوز و همچنین احراز هویت دقیق صوررت بگیرد از بسیاری از آسیب‌های اولیه آن جلوگیری خواهد شد کلاهبرداری ها بسیار کمتر از آن خواهد بود که اکنون وجود دارد.

و بنده معتقدم با اینکه این امر همه معایب های سایت های همسریابی را برطرف  نمی‌کنند اما از بسیاری از مشکلات عدیده آن می کاهد اما برای اینکه یک سایت همسریابی رسالت واقعی خویش را به بهترین نحو به انجام برساند راه درازی داریم و فرهنگ‌سازی عمیق که باید از پایین ترین سطوح جامعه با آموزش مناسب فضای مجازی و فرهنگ جنسی به آن دست یابیم
منبع: شیدایی به سبک ایرانی

آیا مشخصات اشخاص در شیدایی قابل اطمینان هستند؟

۲۹ بازديد

 این مشخصات تنها اظهارات افراد در مورد خودشان میباشد و از آنجا که با امکانات کنونی کشور عزیزمان ایران، امکان هیچگونه راستی آزمایی ای روی این مشخصات برای شیدایی فراهم نیست، پس توصیه میشود که بهیچ وجه به این مشخصات در رابطه با فرد مورد نظر اطمینان و اکتفاء نکنید و اگر مسئله ازدواج کمی جدی تر شد قبل از هرگونه دلبستگی و تصمیم برای ازدواج، حتماً با کمک خانواده خود در رابطه با این مشخصات تحقیقات دقیقی انجام دهید و حتماً به مشورت بزرگتران در رابطه با فرد مورد نظر توجه کنید تا بعداً مشکلی چه عاطفی و چه مادی برای شما پیش نیاید.  

 

چند مشکل مهمی که در سایت های همسریابی بسیار رایج میباشد و معمولاً برای بانوان بیشتر مشکل ساز میشود و موجبات لطمه روحی بسیاری میشود به شرح زیر میباشد 

 1- فردی به شما پیام علاقه مندی ارسال میکند اما پیگیر قضیه نمیشود یا پس از چندین مرحله گفتگو ناپدید میشود ، پس تا زمانیکه فرد با خانواده خود برای آشنایی یا خواستگاری نزد خانواده شما نیامده بهیچ وجه به ایشان دلبستگی پیدا نکنید و با دیده تردید به ایشان بنگرید ، اما پس از اینکه با راهنمایی و همکاری خانواده تحقیقات انجام شد و تصمیم ازدواج قطعی شد، دیگر تردید ها را کنار بگذارید تا به لطف خدا زندگی موفقی داشته باشید. 

 2- اگر فردی به هر بهانه ای (مثلاً الان فلان جا مونده ام و پول ندارم ، یا شارژم تموم شد و ...) از شما پول - کارت شارژ و ... درخواست نمود، بهیچ وجه قبول نکنید و در مقابل به ایشان بیشتر تردید کنید که به احتمال زیاد کلاهبردار باشد و این موارد را به مدیریت شیدایی از بخش تماس با ما اطلاع دهید تا سریعاً نمایه فرد مورد نظر مسدود گردد .

 3- عاجزانه خواهشمندیم قبل از ثبت نام در سایت شیدایی حتماً خانواده خود را در جریان سایت قرار دهید و اگر خانواده تان اجازه ندادند ثبت نام نکنید و این خیلی بهتر از اینست که بدون اطلاع خانواده خود ثبت نام کنید، یکی از بزرگترین منشاء سوء استفاده ها در سایت های همسریابی همین مسئله میباشد که افراد (از جمله دختران) بدون اطلاع خانواده خود و بصورت پنهانی در سایت ثبت نام میکنند و پس از آنکه با فردی آشنا میشوند ، فرد مقابل پس از جلب اعتماد و دریافت بعضی اطلاعات ایشان را تهدید میکند تا به خواسته هایش پاسخ مثبت دهد و در غیر اینصورت تهدید میکند خانواده ایشان را در جریان ثبت نام در سایت همسریابی قرار میدهد ، اگر شما هم تا کنون در چنین مشکلی افتاده اید حتماً از طریق تماس با ما با مدیران سایت در جریان قرار دهید تا سعی کنیم این مشکل را به روشی اصولی حل کنیم و تحت هیچ شرایطی و بهیچ وجه به خواسته های ایشان پاسخ مثبت ندهید.

 

 

منبع: سایت همسریابی شیدایی

برچسب : سایت ازدواج اینترنتی بزرگ ترین سایت همسریابی صیغه یابی شیدایی بهترین سایت همسریابی موقت سایت ازدواج موقت همسریابی صیغه موقت

عضویت رایگان :
لینک ثبت نام
لینک ثبت نام
لینک ثبت نام

لینک ورود به سایت :
ورود به شیدایی
ورود به شیدایی
ورود به شیدایی

ازدواج را آسان کنیم

۱۴ بازديد
ازدواج را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رشد فردی هر فرد می‌توان نام نهاد و موفقیت

سایت همسریابی میتواند گزینه خوبی برای یافتن و انتخاب همسر باشد و در ازدواج جوانان امروز ایران که متاسفانه به دلایلی امکان یافتن همسر مناسب خویش را از دست داده اند مفید واقع گردد.
از آنجایی که ما در سایت همسریابی شیدایی شما را برای یافتن همسر مناسب به ازدواج تشویق می‌کنیم و این امکان را برای همه کاربران مان قرار داده ایم که در ابتدای ثبت نام عضویت خویش مشخص کنند که آیا قصد ازدواج موقت یا ازدواج دائم دارند می توانند کاربران با استفاده از امکانات جستجوی پیشرفته شیدایی از این امکان نوین بهره بگیرند و بتوانند در مقوله همسریابی پیشرفت قابل توجهی نموده و برای آینده خویش به طور مکمل همسری متمم خویش را بیاورند.

شما با همسریابی شیدایی میتوانید همسر مناسب خویش را به طرق مختلف جستجو نمایید. سایت ازدواج شیدایی از بهترین سایت ها در زمینه همسریابی می باشد که سالهاست در این زمینه فعالیت خویش را آغاز نموده و با تکیه بر برنامه نویسان مجرب خویش به شما امکان جستجو بر اساس ملاک‌ها و معیارهای که به هنگام ثبت نام وارد نموده اید و یا وارد خواهید کرد در هنگام جستجو خواهد داد.

برای تجربه یک زندگی عاشقانه باید گام عاقلانه برداریم و این امکان را ما برای شما مهیا کرده ایم تا انتخاب همسری عاقلانه را در دستور کار شما قرار دهیم.
عشق و شیدایی و تجربه آن نیاز به یک ازدواج آگاهانه بر اساس فاکتورهای که هر فردی می تواند از آنها برای انتخاب همسر خویش استفاده کنند باید صورت پذیرد و این سایت همسریابی شیدایی با تمام امکانات خویش به ارث آمده است تا شما را یاری کنند به توانید در جستجوهای خود به موارد مناسب دست یافته و پس از اینکه آنها را مورد بررسی قرار دادیم و در گفت و گوهای دو طرفه به نتایج مثبت و مفید دست یافتیم یکی از آنها را به عنوان همسرش انتخاب نمایید

در صورت نیاز به استفاده از سایت همسریابی بهتر است که این کار را از طریق لینک شهر مورد نظر خویش انجام دهید تا بتوانید در این مقوله موفق تر و دلبازتر ظاهر شویم.
این های مخصوص برای همه استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرها و روستاها موجود می باشد تا هر یک از افرادی که دوست دارند از شهر من در نظر خویش به همسریابی بپردازند و سایت همسریابی شیدایی را به آسانی بتوانند پیدا نموده و در عضویت ثبت نام در آن به نحو احسن عمل نمایند و اینگونه است که می توانیم ما ادعا کنیم که بهترین و پرطرفدارترین سایت همسریابی ایرانی هستیم و این سایت همسریابی را مدیون و مرهون توجه شما کاربران محترم خویش می باشیم که به آن بها داده و از طریق آن برای ما دلگرمی و پیام های صمیمانه خویش را ارسال می کنید.
در این مورد چگونه باید صحبت کرد هنگامی که نمی‌توان همسریابی را در فضای حقیقی به نحو احسن انجام داد دادگستری این فضا را ر می‌توان افزایش داد اما سایت همسریابی و استفاده از امکانات نوین و فضای مجازی می کند می تواند گسترده ی انسان هایی که می توانیم در میان آنها به نحوه جستجوی همسر بپردازیم را گسترده‌تر و عریض تر کرده است و نقطه دید هر یک از ما را توانسته است که به بهترین نحو ممکن موضوع انتخاب همسر و ازدواج را حل کرده و آن را استقلال بخشند.

کارکردهمسریابی شیدایی برایازدواج در استانها

۱۷ بازديد
برای تجربه یک زندگی عاشقانه باید گام عاقلانه برداریم و این امکان را ما برای شما مهیا کرده ایم تا انتخاب همسری عاقلانه را در دستور کار شما قرار دهیم.
عشق و شیدایی و تجربه آن نیاز به یک ازدواج آگاهانه بر اساس فاکتورهای که هر فردی می تواند از آنها برای انتخاب همسر خویش استفاده کنند باید صورت پذیرد و این سایت همسریابی شیدایی با تمام امکانات خویش به ارث آمده است تا شما را یاری کنند به توانید در جستجوهای خود به موارد مناسب دست یافته و پس از اینکه آنها را مورد بررسی قرار دادیم و در گفت و گوهای دو طرفه به نتایج مثبت و مفید دست یافتیم یکی از آنها را به عنوان همسرش انتخاب نمایید


در صورت نیاز به استفاده از سایت همسریابی بهتر است که این کار را از طریق لینک شهر مورد نظر خویش انجام دهید تا بتوانید در این مقوله موفق تر و دلبازتر ظاهر شویم.
این های مخصوص برای همه استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرها و روستاها موجود می باشد تا هر یک از افرادی که دوست دارند از شهر من در نظر خویش به همسریابی بپردازند و سایت همسریابی شیدایی را به آسانی بتوانند پیدا نموده و در عضویت ثبت نام در آن به نحو احسن عمل نمایند و اینگونه است که می توانیم ما ادعا کنیم که بهترین و پرطرفدارترین سایت همسریابی ایرانی هستیم و این سایت همسریابی را مدیون و مرهون توجه شما کاربران محترم خویش می باشیم که به آن بها داده و از طریق آن برای ما دلگرمی و پیام های صمیمانه خویش را ارسال می کنید.
در این مورد چگونه باید صحبت کرد هنگامی که نمی‌توان همسریابی را در فضای حقیقی به نحو احسن انجام داد دادگستری این فضا را ر می‌توان افزایش داد اما سایت همسریابی و استفاده از امکانات نوین و فضای مجازی می کند می تواند گسترده ی انسان هایی که می توانیم در میان آنها به نحوه جستجوی همسر بپردازیم را گسترده‌تر و عریض تر کرده است و نقطه دید هر یک از ما را توانسته است که به بهترین نحو ممکن موضوع انتخاب همسر و ازدواج را حل کرده و آن را استقلال بخشند.